Hebraikum

, práce pojednávající o hebrejské kultuře, historii a jazyce.