Hebraistika

, vědní obor zkoumající jazyk, písemnictví, kuturu, dějiny a reálie Židů.

Související hesla