Hebridské moře

, mělké šelfové moře při severozápadním pobřeží Skotska mezi souostrovími Vnější a Vnitřní Hebridy. Max. hloubka 240 m, slanost 30 – 32 ‰, teplota vody 11 – 13 °C v létě, 5 – 7 °C v zimě, max. příliv 4 m.