Heckelfon

, dechový nástroj s dvojitým plátkem, barytonový hoboj.