Heda Williem Claesz

, nizozemský malíř. Autor symbolických zátiší (tzv. Vanitas), později komponovaných zátiší s předměty denní potřeby a jídelních zátiší s výraznými světelnými reflexy a dominujícím chladným stříbřitým tónem.

Související hesla