Hedájat Sádek

, perský prozaik a překladatel. Ovlivněn západní kulturou. Hrdinové jeho próz se ocitají v bezvýchodných situacích, které řeší sebevraždou. Tematicky zaměřen na život nejnižších vrstev i intelektuálů. Česky vyšel výbor povídek Tři kapky krve.

Související hesla