Hedging

, označení pro transakce na trhu, jejichž cílem je eliminace úrokového, kursového či měnového rizika.