Hedvábná cesta

, ve starověku a středověku obchodní cesta spojující Čínu se Západem; umožňovala výměnu zboží, ale i kulturních statků. Obchodní cesty existovaly zřejmě již před dynastií Chan, ale hedvábná cesta byla oficiálně otevřena za císaře Wu-ti (vládl 140 – 87 př. n. l.), zejm. zásluhou Čang Čchienových cest do Střední Asie. Cesta začínala v Xi’anu (Si-anu), vedla přes Gansu (Kan-su) do Tun-chuangu, kde se rozdělila na severní a jižní větev kolem pouště Taklamakan. Odtud pokračovala přes Pamír, středoasijskými státy k Středozemnímu moři a dále do římské říše. V dobách válek a nepokojů byla pozemní cesta nahrazena cestou námořní kolem Indie. Hedvábnou cestou pronikala do Číny cizí náboženství ze Západu (buddhismus, nestoriánství, židovství).

Související hesla