Heeger Alan J.

, americký fyzik; profesor University of Pennsylvania ve Philadelphii (1967 – 82) a University of California v Santa Barbaře (od 1982), 1982 – 99 ředitel Institute for Polymers and Organic Solids tamtéž. Zabýval se problematikou plastů s elektrickou vodivostí, které se využívají jako antistatické složky fotografických filmů, filtry elektromagnetického záření ap. Užívají se i v solárních buňkách a v displejích mobilních telefonů. V roce 2000 mu byla udělena (spolu s A. G. MacDiarmidem a H. Širakawou) Nobelova cena za chemii za objev a vývoj vodivých polymerů.

Související hesla