Heemskerk Jan van

, nizozemský právník a politik. Od roku 1859 poslanec za konzervativní stranu, 1866 – 68, 1874 – 77 a 1883 – 88 předseda vlády, 1866 – 68 současně ministr vnitra.

Ottův slovník naučný: Heemskerk Jan van

Heemskerk Jan, holl. státník (*1818 v Amsterdamě). Vystudovav filologii a práva, stal se advokátem a r. 1859 členem druhé komory, v níž náležel k nejlepším řečníkům konservativní strany. R. 1866 byl jmenován chefem nového kabinetu a ministrem vnitra, musil však bojovati s opposicí a již r. 1868 odstoupiti s celým ministerstvem. R. 1873 stal se radou nejv. soud. dvora a v l. 1874 – 77 po druhé ministrem. Jeho zásluhou došlo k několika důležitým zákonům, zejm. o vyšším vyučování a o rozšíření soustavy státních drah. Po třetí stál v čele ministerstva v l. 1883 – 88 a provedl r. 1887 ústavní reformu. Dílem jeho jest též zákon o nástupnictví na trůn a regentství. Heemskerk napsal několik větších životopisů vynikajících nízozemských učenců a státníků a pak díla: Voordragten over den eigendom van voortbrengselen van den geest, spis o autorském právu (Haarlem, 1856, 2. vyd. Amster., 1869); De praktijk onzer grondwet (Utrecht, 1881, 2 sv.); kromě toho se Spaklerem Handleiding tot de studie der oudheid (Amster., 1843).