Héfaistión

, řecký vojevůdce, přítel Alexandra III. Velikého. Stal se prvním vojevůdcem Alexandrovy říše. 324 př. n. l. se oženil s dcerou Dáreia III.

Ottův slovník naučný: Héfaistión

Héfaistión, syn Amyntora z Pely, důvěrný přítel Alexandra Vel., který ho nazýval svým Patroklem, velel r. 332 př. Kr. loďstvu Alexandrovu na tažení do Egypta ar. 327 př. Kr. táhl s jedním oddělením vojska po pravém břehu Kábulu až k Indu, opanoval království Peukelaotis (Pešáver) a postavil přes Indus most. Na zpátečním pochodě táhl podél Hydaspu na jih. Navrátiv se do Persie, pojal dceru Dareia III. jménem Drypetis za manželku, zemřel však r. 324 v Agbatanech zimnicí, oplakáván Alexandrem, který kázal ho pochovati s velikou okázalostí v Babyloně a postaviti mu skvostný náhrobek.