Hegar Milan

, český knižní grafik; profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Zabýval se knižní a užitou grafikou. Od 50. let spolupracoval s nakladatelstvím Svoboda a zejm. Odeon a jako grafik spoluurčoval výtvarný profil jejich knižních edic. Vytvořil rozsáhlé umělecky vyrovnané dílo zaměřené na klasické písmové formy aktualizované v souladu s knižním celkem. Orientoval se na historické, umělecké a společensky závažné publikace (Boccaccio Dekameron, La Bruyère Charaktery neboli Mravy tohoto století).