Hegelián

, stoupenec německého filozofa G. W. F. Hegela a jeho filozofického směru.