Hegelianismus

, souhrnné označení pro filozofické směry a školy, které navazují na G. W. F. Hegela. Viz též starohegelovci, mladohegelovci, novohegelovství.

Související hesla