Hegemonie

, vedoucí role a postavení určité osoby, společenské vrstvy, politické strany, státu aj.

Související hesla