Hegemonismus

, ovládání určité oblasti národním zájmem jedné, obvykle nejsilnější mocnosti. Tato mocnost nemá nad ostatními státy svrchovanost, ale omezuje výkon plné svrchovanosti státům uvnitř své zájmové sféry. Často se jedná o monopol obchodního vykořistování nebo ovlivnování vnitropolitických událostí, které může vyústit i ve vojenský zásah. Z řeckého hegemon – vůdce.

Související hesla