Heidrich Arnošt

, československý diplomat; 1938 – 39 československý velvyslanec ve Společnosti národů v Ženevě. Za nacistické okupace hlava zpravodajské skupiny Parsifal. 1944 – 45 vězněn v Terezíně. 1945 – 48 generální tajemník ministerstva zahraničí, po únorovém převratu 1948 emigroval do USA, kde působil v exilových organizacích a spolupracoval se státním departmentem.