Heilóti

, zemědělští obyvatelé Lakónie a Messénie porobení dórskými dobyvateli, usídlenými ve Spartě. Spolu s půdou, na níž pracovali, byli přiděleni občanům Sparty a odváděli jim pravidelné naturální dávky. Politicky bezprávní, nebyli však otroky jednotlivých Sparťanů, nýbrž náleželi spolu s půdou celé spartské obci. V poslušnosti vůči Sparťanům byli udržováni pravidelnými trestnými výpravami. Pokusy o povstání (viz též messénské války) potlačeny.

Související hesla