Hel

, polsky Mierzeja Helska – poloostrov v Baltském moři, písečná kosa na severozápadě Gdaňského zálivu; délka 34 km, šířka 500 – 3 000 m. Vede po ní železniční trať. Přímořská rekreační oblast.

Ottův slovník naučný: Hel

Hela: , poloostrov v prus. vlád. obv. gdanském, kraji novoměstském, 3 km široký a 32 – 36 km dlouhý (od sev. k záp.), složený z písečnaté půdy a pískových náspů. Na jihu borové lesy. Tam tvoří mořský záliv Putziger Wiek. Na úzkém konci sev. záp. jsou 4 polské rybářské vsi s katol. obyv. – Srv. Girthe, Die Halbinsel Hela (Gdánsko, 1891).

Související hesla