Hemicelulosy

, hemicelulózy – ve vodě nerozpustné polysacharidy doprovázející ve dřevě a v jiných rostlinách celulosu, od které se liší jednak nižším polymeračním stupněm (až po oligomery), jednak rozličností základních sacharidových jednotek: kromě hexos (glukosa, mannosa aj.) jsou v hemicelulosách vázány i pentosy (např. xylosa, arabinosa). Při chemickém zpracování dřeva na buničinu se hemicelulosy poměrně snadno hydrolyticky štěpí na nízkomolekulární cukry. Zbývající podíl hemicelulosy v buničinách je pro výrobu papíru žádoucí – přispívá ke spojování vlákniny; musí se však odstranit při zpracování na celulosu pro chemické využití (bělení buničin). Pro člověka a zvířata jsou hemicelulosy nestravitelné.

Související hesla