Hemingway Ernest

, americký spisovatel. Postavy jeho románů a povídek jsou převážně muži vedoucí nebezpečný způsob života (vojáci, rybáři, lovci, toreadoři); díla jsou oslavou jejich odvahy, ale také sondou do jejich psychologie a do pozadí jejich skutků. Pod vlivem modernistických autorů (E. Pound, G. Steinová) a požadavků objektivního žurnalismu si Hemingway vypracoval charakteristicky úsporný, citově nezaujatý styl, často založený na pouhém záznamu dialogu (tzv. objektivní vypravěčství). Většina jeho děl byla inspirována bohatými osobními zážitky. Dětské zkušenosti z Michiganu, kontakt s přírodou a motivy války se objevují už v jeho prvních povídkách. Románem Fiesta se Hemingway stal mluvčím ztracené generace, válkou poznamenaných, rozčarovaných Američanů, hledajících útočiště zejména v Paříži. Válečné téma je zobrazeno v románu Sbohem, armádo. Hemingway, jenž sám sloužil v 1. světové válce, zde vyšel z pacifistických pozic. Ve 20. letech pracoval jako žurnalista a stále více se věnoval svým zálibám, cestování, vášni pro býčí zápasy a lovu. O těchto nebezpečných sportech vypovídají nebeletristické knihy Smrt odpoledne a Zelené pahorky africké. Román Mít a nemít proti sobě staví protichůdné charaktery. Ze svého působení jako zahraniční korespondent ve španělské občanské válce vytěžil dvě díla – angažovanou hru Pátá kolona a román Komu zvoní hrana, oslavu prostého hrdinství, podpořeného vědomím bratrství a nadějí do budoucna. Román Přes řeku do stínu stromů vypovídá v postavě hlavního hrdiny o Hemingwayově vlastní krizi. Naopak novela Stařec a moře je umělecky koncizní práce, vzdávající hold lidské statečnosti v boji s přírodou. Život umělecké bohémy v Paříži ve 20. letech líčí vzpomínkový Pohyblivý svátek. V roce 1954 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.

Související hesla