Henoteismus

, náboženské pojetí, které připouští, že je mnoho bohů, ale jediného boha ctí. Může to být lokální kult v kontextu státního či národního panteonu. Uctívaný bůh zastupuje všechny bohy, popř. je jejich otcem, nebo různí bohové jsou jen vnější projevy jediného skrytého Boha.

Související hesla