Herben Jan

, český novinář, publicista a spisovatel; otec I. Herbena. Zakladatel a hlavní redaktor časopisu Čas; stoupenec masarykovského realismu. 1917 – 25 redaktor Národních listů, od roku 1925 redaktor Lidových novin. Autor kroniky přerodu moravské vesnice Do třetího a čtvrtého pokolení, přírodních črt a úvah Hostišov, Knihy vzpomínek, monografií o T. G. Masarykovi, K. Havlíčkovi Borovském a F. Palackém.

Ottův slovník naučný: Herben Jan

Herben Jan, spisovatel a žurnalista český (*1857 v Brumovicích na Moravě), studoval na českém gymnasiu v Brně a pak na universitě pražské věnoval se dějepisu a českému jazyku. Po absolvování oddal se spisovatelství a novinářství. Byl čas v »Nár. Listech«, o vánocích r. 1886 založil si však malý čtrnácti. denník »Čas«, jenžr. 1889 proměnil se v týdenník a jejž posud rediguje i vydává. R. 1886 stal se drem filosofie. Před založením »Času » obíral se spisovatelstvím a to v oboru belletrie a historie. Drobné belletristické práce z časopisů sebrané vyšly později ve sbírkách Moravské obrázky (Praha, 1889); Slovácké děti (1890 v »Kabinetní knih.«); Na dědině (1893 v »Lac. knih.«). R. 1892 vydal v Telči větší románovou práci Do třetího i čtvrtého pokolení. Jako historik vydal pseudonymě v létech studentských knížku o Husovi (Pravdivé vylíčení života atd. M. J. z Husince, 1883); Mistr Jeronym Pražský (Praha, 1883); Cyril a Metoděj (1885 v »Příteli domov.«); Karel ze Žerotína (1886); Jan Nepomucký (1893). Umělecká činnost Herbenova věnována je hlavně prostému lidu rodné vesnice. Herben tu proniká bedlivým studiem a pozorováním hluboko do jeho nitra a ve svých pracích podává je věrně s celou životní výrazností, s jeho dobrým základem i stinnými stránkami. V selském lidu vidí základ, z něhož se obrozují ostatní vrstvy: odtud vážná intence a hlubší vzdělání jeho. Předvádí pouze individua, ale ze souboru jejich roste před ním typ celého kraje slováckého. Odborné studium historické zanechalo i zde zřejmé stopy. V největším svém díle Do tretího i čtvrtého pokolení provedl celý vývoj jedné rodiny a s ní společenského útvaru veského v jeho poměru k celku národnímu asi za dobu sta let; ukazuje tu, jaký vliv na tento lid měly nejvýznamnější otázky našeho národního života a osvětových proudů ideových, jako vymanění z roboty, konstituce aj. Slohem svým Herben patří k nejrázovitějším a nejčeštějším spisovatelům. Jkc. Dodatky

Související hesla