Hereze


1. původně výběr, volba; označení stoupenců různých filozofických názorů;
2. obecně popření nebo pochyby o určité doktríně;
3. teologie blud – věroučná odchylka. Vzniká nelegitimním smísením křesťanství s jinými naukami nebo neúměrným zdůrazněním a vytržením některé dílčí nauky ze souvislosti. Často interpretována jako vědomé, neústupné odporování poznané pravdě, pokládána za provinění a případně trestána. Předávání heretiků světské moci patří k tragickým obdobím křesťanských církví; nejintenzívněji k němu docházelo od 14. do 17. stol. (inkvizice). Nejznámější hereze se týkaly základních článků víry o Trojici Boží a o Ježíši Kristu (ariánství, monofyzitismus, nestoriánství a další).

Související hesla