Herrick Robert

, anglický básník; následovník B. Jonsona. Jeho vzorem byla klasická poezie Catullova a Horatiova s výraznými epigramatickými rysy a hédonistickým pohledem na svět. Psal též osobní a přírodní lyriku. Zásadní práce vyšly ve sbírce Hesperides (Hesperidky).

Ottův slovník naučný: Herrick Robert

Herrick Robert, básník angl. (*1591 v Londýně -- †1674 v Dean-Prioru), studoval v Cambridgei, načež dostal tam faru Dean. Prior, s níž však pro royalismus svůj byl sehnán r. 1647; žil pak v Londýně jako literát do r. 1662, kdy za restaurace obročí jeho mu vráceno. Verše jeho, neobyčejně jemného kouzla a hudby, většinou milostná čísla a anakreontické idylly a krajiny, velmi byly ceněny za jeho života a mnohé v hudbu uvedeny. Sám uspořádal dvě sbírky z nich: Noble numbers (1647) a Hesperides (1648). Později upadl v zapomenutí, až na sklonku min. stol. upozornili na něho Nichols a Nathan Drake. R. 1823 spisy jeho vydal Maitland, 1825 Pickering, 1859 Walford, 1869 Hazlitt, 1878 Grosart (kritické vyd., Londýn, 3 sv.). Dnes stavěn je i básníky jako Swinburne mezi nejlepší lyriky anglické. Srv. E. Hale, Chronologie d. Dichtungen Herricks (1892).