Heterogenní

, různorodý, skládající se z různorodých částí, z několika fází; heterogenní soustava, soustava obsahující více než jednu rozlišitelnou fázi. Opak homogenní.

Ottův slovník naučný: Heterogenní

Heterogenní (z řec.), jiného rodu, různorodý, rozdílný, nestejný; opak je homogenní, stejného rodu.– Slova heterogenní užívá se v lékařství častěji při rozlišování tkaní organických, jmenovitě při některých nádorech.

Související hesla