Heterotrofie

, organotrofie – způsob výživy živočichů včetně člověka; příjem energeticky vydatných organických látek původně vytvořených zelenými rostlinami v procesu fotosyntetické asimilace. Vyskytuje se u všech živočichů, hub, většiny bakterií a některých nezelených rostlin. Heterotrofní organismy obecně přijímají organické látky z rostlinných nebo živočišných těl (či z jejich produktů), z rozkládajících se organických látek nebo z těla hostitele (paraziti). Opak autotrofie. Viz též výživa.

Související hesla