Hexametr

, časoměrný šestistopý verš užívaný v antické poezii; daktyl v první až čtvrté stopě mohl být nahrazen spondejem, v šesté stopě spondejem nebo trochejem. V české přízvučné poezii se z časoměrného hexametru daktylského stal šestistopý verš daktylotrochejský.

Související hesla