Hibberd Jack

, australský dramatik; ovlivněn absurdním divadlem a B. Brechtem. Hry (The Stretch of Imagination – Rozpětí představivosti) a muzikály těží z lidové mluvy a pop kultury, zdůrazňují fantazii, mýtus, rituál, ale zároveň upozorňují na omezenost a násilí v životě Australanů.

Související hesla