Hindemith Paul

, německý skladatel, violista, dirigent, hudební teoretik a pedagog; 1921 – 29 člen Amarova-Hindemithova kvarteta (part violy). Po nástupu nacismu pronásledován, od roku 1935 žil v zahraničí, od 1940 v USA. Od expresionismu dospěl k neoklasicistnímu polyfonnímu slohu. Z díla: opery (Vrah, naděje žen, Nuš-Nuši, Cardillac, Malíř Mathis, Harmonie světa), balety (Nobilissima Visione, Hérodiade), orchestrální díla (symfonie Malíř Mathis, Harmonie světa; Symfonické metamorfózy na téma C. M. von Webera), koncertantní Smuteční hudba pro violu a orchestr, instrumentální koncerty, oratoria, kantáty (trilogie Ite, angeli veloces), rekviem, moteta, skladby komorní a klavírní (cyklus Ludus tonalis – Tonální hra), písně (cyklus Život Mariin). Autor teoretických spisů (Unterweisung im Tonsatz – Učebnice skladby), učebnice harmonie, knihy úvah Skladatelův svět.

Související hesla