Hirošima

, Hiroshima – město v Japonsku na jihozápadě Honšú; 1,1 mil. obyvatel (1995). Průmysl strojírenský (automobilový), chemický, potravinářský, textilní, nábytkářský, papírenský, obuvnický, konzervárenský. Přístav, letiště. Univerzita (1949). – Hirošima vznikla v okolí pevnosti založené v roce 1593; zničena 6. 8. 1945 výbuchem atomové bomby (71 000 obětí, dalších 200 000 osob zemřelo na následky do pěti let). Svržení atomové bomby připomíná Park míru (v epicentru výbuchu), trosky kopule Městského průmyslového paláce (jehož autorem byl český architekt J. Letzel) a kenotaf obětem bomby. Areál je od roku 1996 součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Ottův slovník naučný: Hirošima

Hiroshima [-šima], Hirosima (t. j. široký ostrov), hlavní město jap. prov. Aki, na jihozáp. ostrova Honda, při ústí řeky Koye, v úrodné krajině. Jest sídlem divisijního velitelství, vrch. soudu, akademie a má 90.901 ob. (1893). Železnou drahou spojeno s Hiogem a jest důležitým městem obchodním. V zálivu mořském u Hiroshimy jest několik ostrovů, z nichž na dvou jsou proslulé poutnické chrámy šintoistického kultu, a to na Mijašimě a Itsukušimě. Chrám na tomto ostrově zasvěcen jest bohyni líbeznosti a moudrosti Bentě a založen byl r. 587 po Kr. císařem Sui-ninem.

Související hesla