Historický pramen

, texty, artefakty a předměty, které vznikly relativně současně s událostmi, o nichž jsou schopny historika informovat, a které je prostřednictvím metod historické vědy schopen rozpoznat. Informační bohatost historického pramene závisí i na používaných historických metodách. Původně byly za prvořadé historické prameny považovány písemnosti, zejména úřední povahy. Současná historická věda je schopna využívat jako historický pramen i literární a umělecká díla či předměty denní potřeby.

Související hesla