Historie

, dějiny – vývojové procesy v přírodě (dějiny přírody či přírodní historie) a ve společnosti (dějiny ve vlastním smyslu); název užíván i pro pojmenování historické vědy. Řecky historiá (činnost vedoucí k poznání). Termín poprvé užil řecký historik Eforos z Kýmy (asi 405 – 330 př. n. l.).

Související hesla