Historiografie

a) historická věda jako celek; b) výsledek historického poznávání (vědecká historická literatura, v současnosti včetně literatury vědeckopopulární).

Ottův slovník naučný: Historiografie

Historiograf (z řec.), dějepisec, na př. historiograf království Českého, ustanovený k tomu, aby sepsal vědecké dějiny království; podobně historiograf moravský.-Historiografie, dějepisectví.

Související hesla