Hmyz

, Insecta – třída z kmene vzdušnicovců; zahrnuje živočichy s tělem rozlišeným na hlavu, hruď a zadeček. Hruď nese tři páry nohou a zpravidla dva páry blanitých křídel; zadeček nese nanejvýše funkčně pozměněné zbytky původních končetin. Na druhy nejbohatší skupina živočichů, zahrnuje přes milión popsaných druhů; vyznačuje se vysokým stupněm přizpůsobivosti, jejímž důsledkem byl vznik rozmanitých forem různé velikosti, vzhledu i způsobu života. Hmyz obsadil, vyjma moře, všechny suchozemské i sladkovodní ekosystémy. Nejdelší z hmyzu je strašilka Pharnacia serratipes (33 cm), největší je tesařík Titanus giganteus (17 – 20 cm), nejmenší je vosička Alaptus mananimus (0,2 mm). K nejpočetnějším řádům hmyzu patří blanokřídlí, brouci, dvoukřídlí, motýli, rovnokřídlí.

Související hesla