Hobhouse Leonard Trelawney

, anglický filozof a sociolog, představitel evolucionistické teorie společnosti. Činitel dělnického a odborového hnutí; tradeunionista. Sociologie se u něho prolíná s morální filozofií ovlivněnou I. Kantem a anglickým empirismem. Hlavní dílo: Principles of Sociology (Základy sociologie).

Související hesla