Hockney David

, britský malíř a kreslíř. Významný představitel anglického pop-artu. Vytvořil obrazové seriály s náměty z prostředí plováren a bytových interiérů. Od konce 60. let se jeho obrazy blíží formě fotografie. Autor řady vynikajících portrétů.