Holbein Hans ml.

, německý malíř a grafik; jeden z nejvýznamnějších malířů německé vrcholné renesance. Autor figurálních kompozic, portrétů a grafických návrhů pro umělecké řemeslo. V roce 1532 se natrvalo usadil v Anglii jako portrétista a miniaturista; od 1538 dvorní malíř krále Jindřicha VIII. Tudor. Z díla: Kristus v hrobě, Pašije, Tanec smrti (51 dřevořezů), tři portréty Erasma Rotterdamského, Madona Jakoba Meyera, Autoportrét, Jindřich VIII., Jane Seymourová, Anna de Clève.

Ottův slovník naučný: Holbein Hans ml.

Holbein Hans mladší, malíř něm., syn před. (*1497 v Augšpurku – †1543 v Londýně). Vyučil se patrně v dílně otcovské, avšak záhy opustil Augšpurk a odebral se do Basileje (1515), kde s počátku různě se zaměstnával, jmenovitě v oboru výzdoby knihové, pracuje mimo jiné pro tiskárnu Frobeniovu. Z doby té pocházejí také vtipné pérokresby v jednom exempláři (v museu basilejském) Erasma Rotterdamského »Chvály bláznovství«. S Erasmem samým žil v úzkém přátelství a častěji jej vypodobnil (kopie podobizny v Rudolfinu v Praze č. 381). K nejrannějším podobiznám Hovým náleží poprsí purkmistra J. Meyera a jeho manželky (v basilejském museu), charakteristická hlava B. Amerbacha (t., 1519), podobizna brixenského kanovníka Angerera (ve Ferdinandeu v Inšpruku) a různé studie, provedené barevnými křídami, jako na př. vlastní podobizna (v museu basilejském). Velkolepé jsou některé jeho obrazy kostelní, v době basilejské vznikší, především ležící mrtvola Kristova (mus. basilej., 1521), kteráž v příkrém svém naturalismu mocně působícím prozrazuje příbuzenství s kolmarským mistrem Grünewaldem, Madonna Solothurnská (mus. soloth.) z r. 1522, v pojetí a v lahodě mistrům sev.-italským se blížící, a proslulá Madonna s rodinou purkmistra Meyera asi z r. 1526, v Darmstadtě (současná replika v Drážďanech). Ve velkých rozměrech prováděl Holbein stěnomalby, dekorace façad v Basileji, malby v radnici basilejské a zevní i vnitřní malby jedné budovy v Lucernu. Malby tyto veskrze vzaly za své, ale kopie dle nich provedené a náčrtky k podobným pracím svědčí o dekorativním talentu Holbeinově, který osvědčoval se četnými návrhy pro malby na skle, ve Švýcarsku veleoblíbené. V jiném směru dokázal Holbein svou tvořivost a důmysl dřevořezbami, rovněž velmi oblíbenými, jmenovitě cykly, jako byly t. zv. Rej smrti a Výjevy ze Starého zákona. R. 1527 odebral se Holbein poprvé do Anglie, v l. 1528 – 32 žil opět v Basileji a v r. 1532 odešel znova do Anglie, kde od r. 1536 působil při dvoře krále Jindřicha VIII. Z této doby pocházejí téměř naveskrz jen pod obizny jednotlivé i skupinové, vynikající neobyčejnou opravdovostí a propracovaností; dokonalost technická, jemnost detailu a aristokratická noblessa celku shodovala se jak s povahou Hovou, tak s anglickým vkusem. Častější jest podobizna Jindřicha VIII. a jeho rodiny (obrazárna v Hamptoncourtu), královny Jany Seymourovy (Vídeň, dvorní museum), lady Vauxové (Rudolfinum v Praze č. 379) a jiných osobností dvorních. Z kruhu toho vyniká jmenovitě veliká podobizna Morettova (v obrazárně drážď.), z kruhu pak něm. obchodníků v Londýně usedlých podobizna Georga Gisze z r. 1532 (v obrazárně berlínské). Několik podobizen Hových chová též hr. Nosticovská obrazárna v Praze. Elegancí a jemností vynikají četné jeho kresby a studie k podobiznám a jeho návrhy pro předměty umělecko-průmyslové. Některé z nich rozmnoženy jsou též rytinami Holarovými. Chl.

Související hesla