Homiletika

, nauka o kázání. Jedna z disciplín praktické teologie.

Související hesla