Homogenní

, stejnorodý, mající ve všech místech stejné vlastnosti, obsahující jen jednu fázi. Opak heterogenní.

Ottův slovník naučný: Homogenní

Homogenní (z řec.), stejnorodý, o tělesech, jež hustotou, chemickým složením a po stránce optické jeví stejnou jakost.

Související hesla