Homosféra

, část atmosféry asi do 100 km od povrchu Země, její chemické složení je přibližně stejné jako u povrchu Země.

Související hesla