Homozygot

, genetika jedinec, který ve svém genotypu obsahuje dvojici funkčně shodných alel (obě párové alely mají shodnou funkční specifitu), jedinec s homozygotním genotypem pro určitou sledovanou vlastnost. Viz též genotyp, heterozygot.

Související hesla