Hora

, francouzsky la Montagne – revoluční parlamentní frakce ve francouzském Konventu 1792 – 93 (montagnardi), tvořená zejména zástupci Paříže ovládané revoluční komunou; název podle toho, že členové frakce zasedali zejména v horních lavicích. Mezi představiteli Hory (M. Robespierre, G. J. Danton, J. -P. Marat, J. R. Hébert) měli převahu jakobíni. Poslanci Hory se na rozdíl od většiny parlamentu (tzv. bažina, marais) podíleli na radikalizaci revoluce (likvidace parlamentní pravice girondistů, založení Výboru veřejného blaha). Frakční boje uvnitř Hory od prosince 1793 (v březnu 1794 popraveni hébertovci, v dubnu 1794 dantonovci) přispěly k jejímu oslabení; existence Hory ukončena thermidorem a popravou robespierrovců v červenci 1794.

Související hesla