Hořejší jezero

, anglicky Lake Superior – jezero na hranicích USA a Kanady; největší z Velkých jezer; 83 270 km2 (největší sladkovodní jezero světa), maximální hloubka 367 m, výška hladiny 182 m n. m. Do Hořejšího jezera vtéká více než 200 řek. Spojeno s Huronským jezerem řekou Saint Mary. V okolí těžba železných rud. Lodní doprava.

Související hesla