Hormony

, fyziologie živočichů chemické látky endokrinního systému sloužící k přenosu informací při koordinovaném řízení růstu, vývoje, homeostáze a vztahů organismu ke svému okolí (viz též systémy integrační). Jsou tvořeny v endokrinních žlázách nebo ve tkáňových buňkách a na místo svého působení (k cílové tkáni) jsou přenášeny tělní tekutinou. Hormony systémové, uvolňované do krve a přenášené na vzdálená místa v těle, působí často na velké množství cílových buněk různého typu (např. hormony štítné žlázy). Hormony tkáňové (lokální) působí v bezprostředním okolí místa svého vzniku (např. hormony zažívacího traktu). Chemicky se hormony dělí do tří kategorií: a) peptidy a bílkoviny (např. hormony hypofýzy); b) deriváty aminokyselin (např. adrenalin); c) steroidy (např. hormony kůry nadledvin). Účinek hormonů (viz též mechanismus účinku hormonů) je cílený, tj. ovlivňují jen ty buňky, které jsou vybaveny specifickými receptory schopnými reagovat i na nepatrné množství daného hormonu. V cílové buňce jsou obvykle receptory pro několik různých hormonů, jejichž účinky se mohou vzájemně lišit způsobem ovlivnění čtyř základních typů molekulárních reakcí v cílové buňce: a) přepisu genetické informace (např. hormon steroidní); b) syntézy bílkovin (např. růstový hormon);c) aktivity enzymů (např. adrenalin); d) propustnosti buněčné membrány (např. vazopresin). U složitějších organismů je systém hormonální regulace uspořádán hierarchicky: nadřízené endokrinní žlázy svými hormony glandotropními (tropiny) řídí produkci hormonů podřízených endokrinních žláz, tj. hormonů efektorových, jež pak ovlivňují funkce periferních tkání. U savců je sekrece většiny hormonů řízena z hypotalamu, který plní funkci hlavní nadřízené endokrinní žlázy, tj. hypofýzy. Některé důležité endokrinní žlázy (slinivka, příštítná žláza aj.) však nejsou pod přímým vlivem hypotalamo-hypofyzárního systému a uvolňují hormony na základě jiných podnětů (např. potrava, stres, změny iontového složení krve). Viz též ovaria, varlata.

Tabulka: Hormony
HYPOTALAMO-HYPOFYZÁRNÍ SYSTÉM A PODŘÍZENÉ ŽLÁZY
ŽLÁZA
Hormon Cílová tkáň Hlavní účinky
HYPOTALAMUS
liberíny Hypofýza – přední lalok zvýšení výdeje hormonů
statíny Hypofýza – přední lalok potlačení výdeje hormonů
HYPOFÝZA – ZADNÍ LALOK
oxytocin děloha, mléčná žláza kontrakce hladkých svalů
vazopresin ledviny zvýšená resorpce vody (antidiuréza)
HYPOFÝZA – PŘEDNÍ LALOK
kortikotropin (ACTH) kůra nadledvin stimulace činnosti (zvýšení výdeje
  kortikosteroidů)  
tyreotropin (TSH) štítná žláza zvýšení výdeje hormonů (T3, T4)
folitropin (FSH) vaječníky časný růst folikulů, sekrece estrogenů
  varlata tvorba spermií
lutropin (LH, ICSH) vaječníky dozrávání folikulů, ovulace, sekrece estrogenů
  vývoj žlutého tělíska, sekrece progesteronu  
  varlata stimulace Leydigových buněk, sekrece testosteronu
somatotropin (STH, GH) játra tvorba somatomedinů (růstových faktorů)
  tkáňové buňky stimulace růstu a metabolismu
prolaktin (PRL) pohlavní žlázy útlum činnosti (resp. vývoje)
  mléčná žláza zvýšení sekrece mléka
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
tyroxin (T4), trijodtyronin (T3) tkáňové buňky stimulace metabolismu
kalcitonin kostní tkáň ­ukládání vápníku® ¯vápníku v krvi
VAJEČNÍKY
Estrogeny děloha, pochva, prsy ženské pohlavní znaky
Progesteron děloha sekreční fáze sliznice – příprava na uhnízdění vajíčka
VARLATA
Testosteron tkáňové buňky, varlata mužské pohlavní znaky, dozrávání spermií
KŮRA NADLEDVIN
Kortizol tkáňové buňky glukokortikoid,­hladiny glukózy v krvi
Aldosteron ledviny, tkáňové buňky mineralokortikoid, zadržování sodíku v těle
NEZÁVISLÉ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ
ŽLÁZA (ORGÁN)
Hormon cílová tkáň hlavní účinky
DŘEŇ NADLEDVIN
Adrenalin srdce, cévy, tkáňové buňky ­činnosti, vazomotorika,­metabolismu
PŘÍŠTITNÁ ŽLÁZA
parathormon kostní tkáň uvolňování vápníku® ­vápníku v krvi
SLINIVKA (PANKREAS)
inzulin tkáňové buňky ­vstup glukózy® ¯glukózy v krvi
glukagon hl. játra ­tvorba glukózy® ­glukózy v krvi
EPIFÝZA
melatonin pohlavní žlázy útlum činnosti
TRÁVICÍ SYSTÉM
gastrin žaludek ­činnosti,­sekrece žaludeční šťávy
sekretin pankreas vyvolává sekreci pankreatické šťávy bohaté na bikarbonáty
  žlučník vyvolává sekreci žluče
cholecystokinin (CCK) pankreas vyvolává sekreci pankreatické šťávy bohaté na enzymy
  žlučník kontrakce
LEDVINY
renin®(angiotenzin II) cévy vazokonstrikce® ­krevního tlaku
  kůra nadledvin ovlivnění sekrece aldosteronu
erytropoetin kostní dřeň stimulace tvorby červených krvinek
SRDCE
atriový natriuretický faktor (ANF) ledviny ­vylučování sodíku
  cévy vazodilatace® ¯krevního tlaku
BRZLÍK (THYMUS)
tymozin lymfatické tkáně stimulace tvorby lymfocytů
Legenda:­zvýšení,¯snížení,®způsobuje (vede k)
Související hesla