Hornina matečná

a) hornina obsahující v sobě jiné geologické těleso, nerostné ložisko, minerál apod., jimž tato hornina dala vzniknout; b) výchozí hornina pro vytváření půdy, základní půdotvorný substrát.

Související hesla