Hořovský Eduard

, český báňský odborník. V díle O způsobech dobývání kamenného uhlí utřídil a popsal všechny tehdejší evropské dobývací metody při dobývání uhelných slojí. Autor německo-česko-ruského hornického a hutnického slovníku, kterým přispěl k tvorbě českého technického názvosloví. Má podíl na vzestupu českého uhelného hornictví.

Ottův slovník naučný: Hořovský Eduard

Hořovský Eduard, vynikající znalec hornictví a odborný spisovatel český (*1831 v Příbrami). Navštěvoval akad. gymnasium v Praze, poslouchaje zároveň na universitě jazykozpytné přednášky Čelakovského, po té studoval na horních akademiích ve Šťávnici a v Příbrami. R. 1854 stal se c. k. horním praktikantem, 1856 přestoupil k dolům severní dráhy cís. Ferd. v Mor..Ostravském uhelném revíru a r. 1868 převzal řízení dolů Rothschildovských a Gutmannovských, kteréž pod jeho vedením značně se rozšířily i zkvetly. Od r. 1895 jest Hořovský centrálním ředitelem těchto dolů ve Vídni. Hořovský podnikl několik výzkumných cest do ciziny; r. 1895 byl jmenován členem kommisse, sestavené vládou za příčinou prozkoumání a šetření bezpečnostních poměrů na dolech Ostravsko-Karvínských, R. 1876 vydal Hořovský vlastním nákladem, zanášev se tou myšlénkou po 20 roků, veliký a nákladný český spis O způsobech dobývání kamenného uhlí (2 díly velké 8°, 1250 str.) a jako třetí díljediný ve svém způsobu-nádherně upravený atlas o 148 tab. Spis došel uznání odborníků, zejména německých a francouzských, již jen litují, že není přeložen do cizích jazyků. Za tento spis vyznamenán Hořovský titulem c. k. horního rady. V r. 1890 vydal Hořovský opět vlastním nákladem Německo-česko-ruský hornický a hutnický slovník, obsahující vědecké a technické názvy z mineralogie, geologie, chemie, hornictví, hutnictví, strojnictví, metallurgie, solnictví a t. p., čímž zasloužil se velice o ustálení terminologie těchto věd. Nyní chystá Hořovský vydání velikého spisu O hornictví a hutnictví, upraveného po způsobu Karmarschova slovníku technologického. Čka.