Hospodářský koloběh

, souhrn ekonomické činnosti země (regionu) v určité době, vyjádřený kvantifikovatelnými toky statků a služeb na jedné straně a peněz na straně druhé. Tyto procesy se znázorňují různým způsobem (algebraicky, graficky, formou účtů či matic). Vhodnost a přednosti jednotlivých způsobů jsou závislé na kladených otázkách a komplexnosti systému toků.

Související hesla