Hrabství

, oblast působnosti hraběte. Ve franské říši zahrnovalo město s okolím. Od 11. stol. vznikala hrabství rozšiřováním šlechtických panství. Ve Velké Británii a Irsku jsou hrabství správními jednotkami.

Související hesla