Hrad

, označení vedoucí politické skupiny meziválečné Československé republiky, reprezentované T. G. Masarykem a E. Benešem, opírající se zejména o národně socialistickou a sociálně demokratickou stranu, o Československou obec legionářskou a Sokol, ale též o jednotlivé osobnosti v dalších politických stranách i v hospodářských a kulturních kruzích. Programově vycházela z masarykovské humanitní demokracie a podporovala Benešovu zahraničně politickou linii (orientace na Francii, Malou dohodu a na Společnost národů, politika kolektivní bezpečnosti).

Související hesla